Академия эзотерики и парапсихологии
КУРС РУНЫ
КУРС РУНЫ

КУРС РУНЫ

Международная ассоциация эзотерики и парапсихологии.

Приглашаем на курс РУНЫ!

👉 На каждом занятии много личной практики!

👉 Значение рун. Руна как талисман.

👉 Светлые, темные и нейтральные руны.

👉 Расклады: от простых до самых сложных.

👉 Рунические талисманы. Вязаные руны.

👉 Использование рун в современном мире.

👉 Личная руническая практика.

👉 Тайна имени. Секреты рунической письменности.

👉 Средневековые рунические поэмы — первоисточник знаний о рунах.

👉 Руны в движении: руническая йога.

🔸Занятия в центре города (возможно онлайн участие).

Курс, из пяти практических занятий, проводит опытный рунолог; практика с 1997 года.

🔸По окончании выдается сертификат о прохождении курса.

Первое занятие 4 сентября 2023 года в 18.00.

Сделайте свою жизнь богаче и интересней!

Прикоснитесь к энергии рун!

▶ Запись по т. 29838926, lauf@inbox.lv

Starptautiskā еzotērikas un parapsiholoģijas asociācija.

Aicinām apgūt rūnu kursu!

👉 Katrā nodarbībā daudz individuālās prakses!

👉 Rūnu nozīme. Rūna kā talismans.

👉 Gaišās, tumšās un neitrālās rūnas.

👉 Izlikumi: no vienkāršiem līdz pašiem sarežģītākajiem.

👉 Rūnu talismani. Adītās rūnas.

👉 Rūnu pielietojums mūsdienu pasaulē.

👉 Individuālā rūnu prakse.

👉 Vārda noslēpums. Rūniskās rakstības noslēpumi.

👉 Viduslaiku rūniskās poēmas- pirmavots zināšanām par rūnām.

👉 Rūnas kustībā: rūniskā joga.

🔸 Nodarbība pilsētas centrā (iespējams apgūt tiešsaistē).

Kursu, kas sastāv no piecām praktiskajām nodarbībām, vada pieredzējis rūnu speciālists, praktizē kopš 1997.gada.

🔸 Kursa noslēgumā tiek izsniegts sertifikāts par kursa apguvi.

Pirmā nodarbība 2023.gada 4. Septembrī plkst. 18:00.

Padariet savu dzīvi bagātāku un interesantāku!

▶ tālr. 29838926, lauf@inbox.lv, lauf@inbox.lv